Du är här

2021-01-31 - Motor

Rekordår för begagnat

Medan nybilsregistreringen minskade under 2020 ökade försäljningen av begagnade personbilar. När coronapandemin slog till mot landet förändrades våra resvanor, något som ses som huvudanledningen till att allt fler nu väljer att köpa bil.

Till skillnad från nybilsregistreringen, som minskade under det förra året, summeras försäljningen av begagnade bilar med positiva siffror. Under de två tidigare åren, 2018 och 2019, minskade begagnatförsäljningen, men under 2020 bröts den negativa trenden och nästan 30 000 fler bilar bytte ägare under året jämfört med 2019. Precis som coronapandemin var den huvudsakliga anledningen till minskningen av nya personbilar, blev pandemin även huvudanledningen till att efterfrågan på begagnade bilar ökade, tillsammans med en starkare krona som slog mot exporten. Det menar Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, som sammanställt statistiken.
– När coronaviruset började spridas i Sverige ökade efterfrågan på privata fordon kraftigt och detta kunde inte matchas av nybilshandeln som drabbades av stora leveransproblem när delar av Europa stängde ner. Att en begagnad bil är mer prisvärd än en ny tror jag också har gynnat andrahandsmarknaden, säger Daniel Odsberg.

Allra störst försäljningsökning skedde under det tredje kvartalet då det såldes fler fordon än någonsin tidigare i Sverige och under hela året bytte nästan 1,4 miljoner bilar ägare.

Under året har även ett trendbyte inletts på begagnatmarknaden, likt det som skedde på nybilsmarknaden under 2019. Med fler laddbara bilar på andrahandsmarknaden har de fossildrivna bilarna tappat i efterfrågan.

Medan ökningen av fossildrivna bilar var marginell, ökade försäljningen av bilar som helt eller delvis drivs av andra drivmedel med 21 procent jämfört med 2019.
– Vi börjar se effekterna av att nyförsäljningen av miljöbilar tagit fart. Andrahandsmarknaden för plug-in hybrider och elbilar kommer att växa enormt de närmaste åren. Detta är viktigt för att vi ska kunna fasa ut äldre koldioxidtunga fordon, säger Daniel Odsberg.

 

Dela med dig av denna artikel på: