Du är här

2021-01-22 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Flexibel närundervisning införs

Från och med måndag 25 januari inför Örnsköldsviks kommun flexibel närundervisning vid Örnsköldsviks gymnasium. Beslutet gäller till och med 14 februari eller till dess att annat beslut tas.

Under gårdagen så öppnade regeringen upp möjligheten för gymnasieskolor att börja bedriva närundervisning igen i klassrummen samtidigt som undervisningen också bedrivs på distans. Beslut om hurruvida ett gymnasium kan börja bedriva närundervisning tas av skolornas huvudmän i samråd med det lokala smittskyddet.

Vid Örnsköldsviks gymnasium så införs flexibel närundervisning från och med nästa vecka. Med flexibel undervisning menas att skola kommer att ha en årskurs i skolbyggnaderna enligt följande schema:

  • Vecka 4: Årskurs 1 i skolan, årskurs 2 och 3 fjärrundervisning

  • Vecka 5: Årskurs 3 i skolan, årskurs 1 och 2 fjärrundervisning

  • Vecka 6: Årskurs 2 i skolan, årskurs 1 och 3 fjärrundervisning

För introduktionsprogrammet och dess olika inriktningar görs fortsatt anpassningar efter behov och förutsättningar, vilket kommuniceras via mentor till elev och vårdnadshavare.

 

Dela med dig av denna artikel på: