Du är här

2021-01-17 - Motor

Så blev fordonsåret

Nyregistreringen av nya personbilar minskade kraftigt under 2020, men det finns ljusglimtar i statistiken. Det visar Bil Swedens summering av det gångna fordonsåret.

2020 blev inte det år som de flesta hade tänkt sig, något som även gäller bilförsäljningen i Sverige. I början av januari summerade branschorganisationen Bil Sweden det gångna året med dystra siffror. Coronapandemin ledde till att nyregistreringarna minskade med över 18 procent.
– Fordonsåret 2020 blev ett svagare år än vad vi hade räknat med i början av året. Coronakrisen är den viktigaste bidragande förklaringen, men också att jämförelseåret 2019 var det tredje bästa året någonsin, vilket ökar fallhöjden. Nyregistreringarna av personbilar uppgick enligt preliminära siffror till 291 664 under 2020, en minskning med 18,1 procent jämfört med 2019, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.
För många kan minskat antal sålda bilar låta som någonting bra för miljön, men för att uppnå de klimatmål som Sverige satt upp måste den svenska bilflottan successivt bytas ut till mer bränslesnåla bilar, ladd-hybrider, gasfordon och elbilar.
– En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar som skrotas ut är viktigt för både trafiksäkerheten och miljön. Koldioxidutsläppen från nya bilar minskade under 2020 med 22 procent jämfört med 2019, från 120 g/km till 93,7 g/km, säger Mattias Bergman.
Den prognos som branschorganisationen förutspådde inför det gångna året reviderades snabbt efter att coronapandemin slagit till.
– Den prognos på 330 000 personbilar som vi lade i början på 2020 reviderades ned till 270 000 bilar i april till följd av coronakrisen. En snabbare återhämtning än förväntat föranledde en upprevidering av prognosen i oktober till 280 000, som nu överträffas, förklarar Bergman.
Trots kraftig minskning och en initial prognos som inte uppnåddes verkar Sverige ha klarat sig bättre än större delen av övriga europeiska länder, som enligt Bil Sweden haft en ännu kraftigare nedgång i antalet nyregistrerade bilar sedan pandemin slog till.

Glädjande i summeringen är att laddbara bilar haft en kraftig uppgång i andelen av de sålda bilarna under året, ett viktigt steg till en mer miljöanpassad fordonsflotta.
– Nyregistreringarna av laddbara personbilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, ökade med 132 procent under 2020 och landade på 93 938. Andelen laddbara person-bilar av nyregistreringarna var 32,2 procent, vilket kan jämföras med 11,3 procent året innan. Det är framför allt laddhybriderna som driver den svenska elektrifieringen med en ökning på hela 166 procent, medan elbilarna ökade med 79 procent.

Bil Sweden är dock skeptiska till hur utvecklingen kommer att se ut kommande år för miljöbilarna då många förändringar kan komma att ske som bland annat handlar om sänkt bonus för laddhybrider, och kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxid-utsläpp.
– De förändringar av styrmedel som planeras under 2021 för laddbara bilar och som nu är ute på remiss riskerar att bryta årets positiva utveckling. Denna osäkerhet tillsammans med det osäkra konjunkturläget medför att vi i dagsläget inte presenterar en prognos för andelen laddbara bilar 2021. För att säkerställa den snabba omställningen till laddbara fordon är det viktigt att vi har rätt utformade, förutsägbara och långsiktiga styrmedel, inte bara vid köp utan även vid brukandet av bilen, säger Bergman.

 

Dela med dig av denna artikel på: