Du är här

2021-01-05 - Näringsliv

Nyregistrerade företag ökade under 2020

Trots pandemin och dess ekonomiska påverkan så ökade antalet nya företag i länet med 16 procent under 2020 enligt statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.

Totalt startades 1 252 nya företag i länet under 2020, vilket är en ökning motsvarande 16 procent jämfört med 2019 då det registrerades 1 077 nya företag. I landet som helhet så registrerades det 73 500 företag vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Det innebär även att 2020, trots pandemin, var ett rekordår för nyregistrerade företag då Bolagsverket inte har haft så många nyregistreringar under ett enskilt år sedan 1984. 

Av alla som startade företag så var det 78 procent som valde att starta aktiebolag. Att så många startade aktiebolag under 2020 skriver Visma kan bero på att kravet på aktiekapital i privata bolag sänktes vid årsskiftet 2019/2020 från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

I statistiken räknas de vanligaste företagsformerna: aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Källa: Visma

 

Dela med dig av denna artikel på: