Du är här

2021-01-04 - Trafik
Foto: Håkan Nordström

Färre dödsolyckor under 2020

Antalet dödsolyckor i trafiken fortsätter att minska. Enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen så omkom cirka 14 procent färre personer i trafiken under 2020 jämfört med 2019.

Enligt Transportstyrelsens preliminära statistik så omkom 190 personer i trafiken under 2020. Det är 31 färre personer jämfört med 2019 då 220 personer omkom. Den typ av olyckor där någon omkom som minskade mest var personbilsolyckor, och den vanligaste typen av dödsolycka var singelolyckor. Förutom olyckor av skyddade trafikanter så minskade även antalet dödsolyckor med oskyddade trafikanter såsom fotgängare, cyklister och motorcyklister.

Det minskade antalet olyckor innebär även att vägtrafiken har nått Nollvisionens etappmål på högst 220 omkomna i trafiken år 2020. Transportstyrelsen säger dock att det är möjligt att pandemin kan ha påverkat olyckstalen.
– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ett nytt etappmål är bestämt. Det nya målet innebär att man vill se en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

Källa: Transportstyrelsen

 

Dela med dig av denna artikel på: