Du är här

2021-01-03 - Motor

Bilsäkerheten fortsatt ojämlik

Bilsäkerheten står alltjämt i fokus när världens biltillverkare lanserar nya bilmodeller, men är bilarna verkligen lika säkra för alla?

Säkerheten i bilar har utvecklats och förbättrats i rasande takt under de senaste 40 åren och risken att omkomma eller skadas allvarligt har minskat kraftigt genom åren. Risken för att omkomma har minskat med upp till 70 procent medan det är 50 procent lägre risk att skadas allvarligt, enligt en studie gjord av Folksam och som baseras på 177 234 verkliga olyckor som skett mellan åren 1994 och 2019.
Men även om risken för att skadas eller omkomma i en bilolycka minskat kraftigt genom åren, råder det ojämlikhet i krocksäkerheten. Trots att frågan varit på tapeten vid fler tillfällen tidigare, så långt tillbaka i tiden som 20 år, så löper kvinnor fortfarande större risk att skadas allvarligt vid en bilolycka jämfört med män.
– Trots en stor för bättring så ser vi att kvinnor generellt har en högre skaderisk för alla typer av skador förutom för dödande skador. Samtidigt är riskminskningen för kvinnor vad gäller svåra och dödande skador större än för män. Men eftersom män har ett bättre utgångsläge från början löper de fortfarande mindre risk för att skadas allvarligt, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Den ökade risken är inte marginell. Exempelvis löper kvinnor 44 procent högre risk att få en skada som leder till invaliditet, skador som ofta handlar om nackskador.
Men ojämlikheten visar sig inte enbart mot kvinnor. I dag står alltid säkerheten i fokus när världens biltillverkare lanserar nya bilmodeller och särskilt viktigt blir det när nya familjebilar ska lanseras som sätter barn-säkerheten i strålkastarljuset. Desto mindre talas det om skyddet för de äldre när nya bilar lanseras. En jämförelse av bilmodeller som lanserade mellan 2010 och 2019 och modeller som lanserades mellan 2000 och 2009 visar att risken för svåra och skador som leder till dödsfall ökat för personer över 50 år, medan den under samma period minskat för yngre.
– Med tanke på den åldrande befolkningen kommer antalet äldre bilåkande att öka i framtiden och om inget görs kommer antalet skadade äldre öka ännu mer i framtiden, säger Kullgren. 

 

 

Dela med dig av denna artikel på: