Du är här

2020-12-27 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Hotas av nedläggning

I kommunens organisation kring brand och säkerhet är Molidens station i mångt och mycket en solskenshistoria.
Ändå riskerar den att läggas ned om ett år.
– Blir det verklighet tycker vi så klart att det är både olyckligt och oroande, säger stationsbefälet Kurt Byström.

För en dryg månad sedan slog beskedet ned som en bomb bland de hos Räddningstjänsten nio deltidsanställda i Moliden. Kommunens enhet kring brand och säkerhet har skissat på en omorganisation och i det förslaget existerar inte den stationen längre. 
Blir förslaget verklighet läggs den alltså ned om ett drygt år. Trots att den enligt samstämmiga uppgifter sedan flera år tillbaka är en väl fungerande enhet som gjort många avgörande insatser i den till ytan stora kommunen. 
Och inte minst i glesbygd. 
– Ska vi ha en levande landsbygd med människor som inte vill bo i tätorter är trygghetsfaktorerna oerhört viktiga. Det här förslaget innebär bland annat att de nödställda på de områden vi rycker ut för att hjälpa med stor sannolikhet kommer att få vänta ytterligare nära 20 minuter. Det är mycket i en nödsituation som exempelvis vid en bilolycka eller en brand, fortsätter Kurt Byström och menar att förslaget gör det sämre för hela kommunen med en neddragning på cirka 16 procent.
Räddningschefen i Örnsköldsvik; Johannes Wedin, säger sig ha full förståelse för att organisationsöversynen skapar oro. Han betonar att förslaget inte har med den kommunala ekonomin att göra och att hans utkast ska passera ett flertal instanser innan det kan bli tal om ett definitivt beslut.
– Syftet med utredningen är att skapa en organisation som är anpassad efter den riskbild vi har i kommunen och säkerställa att vi når upp till de nya kraven i lagen om skydd mot olyckor (LSO) som träder i kraft vid årsskiftet, säger Johannes Wedin.

Enligt räddningschefen omfattar förslaget till omorganisation många delar i verksamheten och handlar inte enbart om Moliden-stationens vara eller icke vara.
Synpunkter och reflektioner från den egna organisationen har han tagit emot och de ska sammanställas. Därefter ska utredningen skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innan ett förslag till beslut kommer att presenteras i samhällsbyggnadsnämnden.
– Det här är ett politiskt uppdrag där arbetet fortsätter i januari med att analysera och utvärdera inkomna synpunkter och se om vi missat något i utredningen. Med tanke på att vi är mitt i processen utesluter jag så klart inte att förändringar kan ske i det befintliga förslaget. Det får framtiden utvisa, säger Johannes Wedin.
Det avgörandet väntar inte minst deltidsbrandmännen samt byborna i och runt Moliden, med omnejd, spänt på.
– Kloka människor brukar ta kloka beslut. Det borde innebära att vi blir kvar, säger Kurt Byström.

 

Dela med dig av denna artikel på: