Du är här

2020-12-17 - Natur

Nytt naturreservat i kommunen

Örnsköldsviks kommun får ett nytt reservat, meddelar Länsstyrelsen. Det rör sig om Kornsjö fjällskog inom friluftsområdet Nätra fjällskog, i närheten av Kornsjöbodarna.

Det nya naturreservatet blir 34 hektar stor och utgörs av en äldre granskog där den hotande laven långskägg går att finna. I närheten finns Kornsjöbodarna, ett minne av de gamla fäbodarna och fäboddrifterna som pågick under nästan två sekel från mitten av 1700-talet inom Nätra fjällskog. Idag går det gamla fäbodstigar mellan fäbodarna som nyttjas av både vandrare och skidåkare

Det nya reservatet ska lämnas till att utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer. Länsstyrelsen ger Kornsjö fjällskog diarienummer 511-311-2016.

I samband med beslutet om naturreservatet i Kornsjö så tog man även två beslut rörande naturreservat i Sollefteå kommun: bildandet av det nya reservatet Hjältabergets naturreservat, samt en utvidning av Högbergets naturreservat.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: