Du är här

2020-12-20 - Trafik

Vill se krav på reflexer

Det är lag på vilken form av belysning en bil ska ha och cyklister måste både ha belysning och reflexer. Men för gångtrafikanter finns inga regler för synlighet i trafiken, något som majoriteten av de svenska bilisterna vill ändra.

Enligt en riksrepresentativ undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Synbesiktningen, ett samarbete mellan Bilprovningen och Synoptik, använder 32 procent av landets gångtrafikanter aldrig eller sällan reflexer när det är mörkt ute. Det är i många fall med livet som insats, då studier från bland annat Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, visar att en person som använder reflex syns på 125 meters avstånd från en bil med halvljus, medan en person med mörka kläder utan reflex syns först på 20-30 meters avstånd. Det ställer till med problem för landets bilister som nu vill se att en lag införs för att alla ska bära reflexer vid mörker.

Enligt Synbesiktningens undersökning vill hela 86 procent av de tillfrågade bilisterna nu se ett lagkrav på reflexer för alla som rör sig i trafiken. 72 procent av bilisterna uppger att de upplever det som svårt eller mycket svårt att se och upptäcka andra trafikanter som inte använder reflex i mörkret.

Men det är inte bara gångtrafikanterna som bör rannsaka sig själv. Under årets mörkare månader ställs högre krav på bilförarnas syn, något som Synbesiktningen också vill uppmärksamma. Enligt tidigare års undersökningar, där bland annat personer som besiktat bilen fått testa sin syn frivilligt, uppskattas runt 700 000 bilförare köra bil med en så pass dålig syn att de inte skulle klara dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd.
– Varje år har siffrorna varit alarmerande eftersom vi inte har återkommande synkontroller för våra bilister i Sverige. Synbesiktningen visar att det är närmare 700 000 som kör med en olaglig syn – något som vi tycker är mycket allvarligt och vill uppmärksamma, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Att synen försämras med åldern är naturligt, men till skillnad från många andra länder finns inget krav i Sverige på att man ska testa sin syn kontinuerligt för att se om glasögon eller linser krävs för att man fortsatt ska få köra bil. Om det kommer att bli ändring i frågan återstår att se, enligt Synbesiktningen vill 91 procent av de deltagande bilisterna införa lagstadgade synkontroller vid körkortsförnyelse.

 

Dela med dig av denna artikel på: