Du är här

2020-12-16 - Natur

Rovdjursinventering pågår

Under vinterhalvåret så brukar det bli dags för Länsstyrelsens inventering av rovdjur såsom lodjur i länet. Här kan du läsa hur det går till och hur du kan hjälpa till.

Det finns ett stort intresse för rovdjuren hos allmänheten, och Länsstyrelsen vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom rovdjursförvaltning där inventeringsverksamheten är en stor del. Inventeringen utförs enligt Naturvårdsverkets instruktioner, och ger viktig information om storlek, utbredning och utvecklingen av de olika rovdjursstammarna. Det hjälper även till för att planera en långsiktig och hållbar förvaltning av arterna. 

Nu vill Länsstyrelsen ha allmänhetens hjälp med inventeringen.

Att hjälpa till är enkelt: Har du kanske befunnit dig i skog och mark och gjort en observation av till exempel trampavtryck, spillning eller liknande? Då kan du rapportera dina observationer via appen Skandob (finns till både iPhone och Android). Genom hemsidan rovbase.se kan du även följa länsstyrelsens kvalitetssäkringar av observationer, vilket kan göra det lättare för dig själv att avgöra vad dina observationer kan vara för något.

Klicka här för att komma till Länsstyrelsens hemsida där du kan läsa mer.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: