Du är här

2020-11-18 - Nyheter/Reportage

Brist på influensavaccin i länet

Efterfrågan på att vaccinera sig mot säsongsinfluensan har varit stor i länet i år, och nu råder det brist på vaccin. Bristen leder till att icke-riskgrupper får vänta längre innan de får börja vaccinera sig.

Den 3 november startade årets vaccination för prioriterade grupper såsom riskgrupper och personal inom vård och omsorg. På grund av att intresset bland de prioriterade grupperna varit mycket större än man förväntade sig så råder det nu brist på influensavaccin i länet. Därför inventerar nu regionen vaccindoserna i länet för att kunna fortsätta vaccinera prioriterade grupper.
– Det är viktigt att vi nu fokuserar på att de doser som finns går till de personer i riskgrupperna som behöver det mest, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland, i ett pressmeddelande.

Bristen på vaccin innebär att den allmänna vaccinationsstarten för icke-riskgrupper som skulle ha börjat den 1 december ställs in. När den kan starta istället är i nuläget oklart. När inventeringen av nuvarande doser är klara så kommer dessa att fördelas till hälso- och vårdcentralerna.
– Vi måste nu säkerställa att de allra mest utsatta får vaccin, därefter kan vi börja vaccinera de övriga riskgrupperna efter prioritetsordningen, säger Hans Boman.

Regions Västernorrlands prioritetsordning för influensavaccinering:

  1. Personer på särskilda boenden och med hemsjukvård
  2. Medicinska riskgrupper i övrigt
  3. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna
  4. Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  5.  All annan personal inom vård och omsorg som själv inte tillhör medicinsk riskgrupp

 

Dela med dig av denna artikel på: