Du är här

2020-11-18 - Samhällsinformation

Skärpta allmänna råd i Västernorrland

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att införa skärpta allmänna råd i Västernorrland län och Gävleborgs län rörande coronaviruset från och med idag. Beslutet gäller till och med 13 december men kan förlängas vid behov.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att följande råd, utöver de generella råd som gäller i hela landet, nu gäller i länet:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter:

Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs- och Västernorrlands län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Dessutom så har Länsstyrelsen Västernorrland även fattat beslut om att införa ett lokalt förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förbudet börjar att gälla onsdag 18 november och gäller till och med 13 december. Beslutet gäller även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen. Begränsningarna gäller oavsett vilka smittskyddsåtgärder som vidtagits.

Du kan klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida där du kan läsa mer de lokala skärpta råden.

Klicka här för att komma till Länsstyrelsens hemsida för att läsa mer om Länsstyrelsens begränsningar på sammankomster.

Dela med dig av denna artikel på: