Du är här

2020-11-10 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Tredje bästa skolkommunen i länet

Lärarförbundet har genomfört sin årliga ranking Sveriges Bästa skolkommun. I årets ranking tar Örnsköldsviks kommun tredje plats i länet.

Lärarförbundet har för 19:e året i rad jämfört kommunerna i landet för att ta reda på vilken som är den bästa skolkommunen, med syfte att rankingen ska kunna bidra till de samtal och beslut som krävs för att stärka skolledares och lärares förutsättningar och villkor i respektive kommun. En hög placering i rankingen innebär i stora drag att kommunen satsar på skolan och jobbar mycket bra med att få en likvärdig skola som håller hög kvalitet.

Västernorrlands läns skolor visar relativa styrkor då det kommer till sjukfrånvaron, lärartätheten och andelen barn i förskolan, men placerar sig sämre när man jämför elevers meritvärden i åk 9, andelen godkända elever och andelen elever som fullföljer gymnasiet. Den skolkommun i länet som placerar sig bäst är Timrås kommun med plats 44 av 290, och den som placerar sig sämst är Ånge med plats 258. 

Örnsköldsviks kommun rankas som tredje bästa skolkommun i länet och tar plats 115, vilket innebär att kommunen hamnar i den övre halvan i rankingen. Kommunens relativa styrkor ligger inom kategorierna utbildade lärare (rank 34/290), fullföljd gymnasieutbildning (59/290), lärarlöner (69/290) och friska lärare (88/290). Dess relativa svagheter ligger i kategorierna meritvärde åk 9 (212/290), resurser till undervisningen (198/290), andel barn i förskolan (164/290) och lärartäthet (147/290). I det stora hela så anser Lärarförbundet i sin rankning att kommunen går åt rätt håll i utvecklingen av skolan.

Följande placeringar tar skolkommunerna i länet bland rikets 290 kommuner:

Timrå: 44
Härnösand: 104
Örnsköldsvik: 115
Kramfors: 162
Sollefteå: 184
Sundsvall: 188
Ånge: 258

Rankingen i sin helhet kan du ta del av på lararforbundet.se.

 

Dela med dig av denna artikel på: