Du är här

2020-11-10 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Stor efterfrågan på egenprovtagning

Det råder stor efterfrågan på provtagning för covid-19, uppger Region Västernorrland. Den stora efterfrågan kan leda till ökade väntetider för självtest och provsvar.
– För att det inte ska uppstå väntetider till våra utlämningsställen är det viktigt att endast personer med symtom beställer provtagningsmaterial via 1177.se, säger Karin Sellgren, projektledare för provtagning i Västernorrland, på regionens hemsida.

Det har setts en ökad smittspridning i landet igen, vilket kan vara en bidragande orsak till den höga efterfrågan på egenprovtagning av covid-19. Regionen uppger att flera av dess utlämningsställen nu är nära sin maxkapacitet, och att efterfrågan bedöms vara fortsatt stor framöver.
– Trycket har ökat drastiskt den senaste tiden och det innebär att på flera apotek riskerar det att uppstå väntetider för att hämta ut självtest för covid-19, säger Karin Sellgren.

Regionen uppmanar nu till att bara personer med ihållande symtom ska provtas. Om man bara har tillfälliga symtom, såsom att man till exempel känner sig lite hängig eller får rinnande näsa efter utomhusvistelse, och dessa går över efter ett dygn så behöver man i regel inte boka provtagning då det sällan är tecken på en covid-19 infektion. Har du dock ihängande symtom så kan det finnas skäl för egenprovtagning.
– Det är viktigt att du inte beställer egenprovtagning i onödan eftersom det då kan ta slut på tider och provtagningsmaterial för dem som verkligen behöver det, säger Karin Sellgren.

Personer utan symtom är endast aktuella för egenprovtagning om en smittspårare eller någon ur vårdpersonalen gör en sådan bedömning.

Du kan klicka här för att komma till Region Västernorrlands hemsida där du kan läsa mer.

Läs mer om egenprovtagning på 1177.se

 

Dela med dig av denna artikel på: