Du är här

2020-11-05 - Nyheter/Reportage
Produktionsanläggningen kommer att ligga i anslutning till Hörneborgsverket. Foto: Övik Energi

Övik Energi i samarbete med producent av eMethanol

Övik Energi inleder ett samarbete med det Göteborgsbaserade bolaget Liquid Wind. Liquid Wind ska få förlägga en produktionsanläggning vid Hörneborgsverket där man kommer att framställa elektrometanol, eMethanol, från vindkraft och koldioxid.
– Att få möjlighet att vara bland de första i världen att fånga in och använda biogen koldioxid för att producera elektrobränsle är mycket spännande. Utsläppen av koldioxid från Hörneborgsverket minskar också och det är ett stort plus, säger Övik Energis vd Kristina Säfsten i ett pressmeddelande.

Många företag och bolag jobbar hårt med att komma fram med nya klimathållbara alternativ till både bränsle och energi. Ett av dessa bolag är Liquid Wind, som arbetar med att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av eMethanol, ett koldioxidneutralt flytande bränsle som man tänker ska hjälpa få både transport- och industrisektorerna mer koldioxidneutrala. I anslutning till Hörneborgsverket så ska nu Liquid Wind få förlägga vad som kan bli deras första fullskaliga produktionsanläggning. Närheten till andra industrier säger Claes Fredriksson, vd för Liquid Winds, är både viktigt och intressant.
– För Liquid Wind är samarbetet med Övik Energi mycket glädjande. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede och anläggningen i Örnsköldsvik blir sannolikt vår första fullskaliga produktionsanläggning. Närheten till övriga industrier på Domsjö industriområde och dess utvecklingskluster med bland annat RISE känns viktigt och intressant för oss.

Anläggningen kommer att fånga in biogen koldioxid från Hörneborgsverket och kombinera den med grön vätgas som framställs från vindbaserad el för att framställa eMethanol. eMethanolen kommer sedan att kunna användas som ett alternativ till bränsle och kommer i första hand att användas för sjöfarten.

För Övik Energi så kan samarbetet leda till både ny och intressant utveckling för dess samarbete med den regionala industrin. Produktionsanläggningen väntas även ge en ökad energieffektivitet till Hörneborgsverket samt bidra till ett hållbarare samhälle.
– Det är en utvecklingsmöjlighet som stärker vår roll som energileverantör till vår lokala industri. Vårt fokus på leverans av ånga och fjärrkyla, tillsammans med möjligheten till samlokalisering vid Hörneborgsverket är viktiga för samarbetet med Liquid Wind. Samlokaliseringen gör också att vi kan bli ytterligare energieffektiva i vår energiproduktion, säger Kristina Säfsten.

Projekteringen av anläggningen kommer att starta nu under november i nära samarbete med Övik Energi, och den totala investeringen på anläggningen väntas hamna på runt 1,5 miljarder kronor. Tidigast 2022 kan investeringsbeslutet tas och byggtiden tros kommer att ta cirka 2 år, så produktionsanläggningen väntas kunna stå färdig och redo att tas i bruk under 2024.
– Lokaliseringen i anslutning till Hörneborgsverket är idealisk. Vi får möjlighet att integrera anläggningen med Övik Energis kraftvärmeverk och därmed öka energieffektiviteten genom att använda överskottsvärme från Liquid Winds anläggning för leverans av värme till Övik Energis fjärrvärmeproduktion. Närheten till hamnen är också av stort praktiskt och strategiskt värde, säger Thomas Nilsson, ansvarig för affärsutveckling på Liquid Wind.

 

Dela med dig av denna artikel på: