Du är här

2020-11-10 - Övrigt

Naturen som hälsokälla

Ann Dolling, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, ger onsdag 11 november en föreläsning i Kempesalen i stadshuset Kronan.

Ann Dolling har tio års erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö. Föreläsningen ger bland annat kunskap att upptäcka naturen som hälsokälla och Dolling vill inspirera åhörarna att börja ”skogsbada”.

Programmet innehåller också information om kommunernas träffpunkter och hur de arbetar med utevistelse samt information från Region Västernorrland om fysisk aktivitet på recept. Det är kostnadsfritt att delta men föranmälan behövs, och detta görs på kommunens hemsida. Föreläsningen kan också följas digitalt.

 

Dela med dig av denna artikel på: