Du är här

2020-11-11 - Nöje & kultur
Eva Fornåå monterar sin skulptur Kaniner på Rosenbackens vård- och omsorgsboende.

Tyck till om offentlig konst

Ett fritt och öppet konstklimat är en förutsättning för ett demokratiskt och hållbart samhälle och i förlängningen även avgörande för delaktighet på jämlika villkor. Den offentliga konsten speglar sin samtid och utgör en viktig röst i samhällsdebatten.

Strategin för den offentliga konsten i Örnsköldsviks kommun stödjer kommunfullmäktiges vision och värdegrunden för folkhälsa och social hållbarhet i kommunen. I kombination med kulturstrategin ska det nya styrdokumentet fungera som vägledning och ramverk för arbetet med den offentliga konsten samt dess integrering i kommunens övriga verksamheter. Nu går styrdokumentet ut på remiss, och man uppmanar medborgarna att tycka till om strategin.

Det övergripande målet är att barn, ungdomar och vuxna i Örnsköldsviks kommun ska ges möjligheter att möta offentlig konst i sin vardag. Kultur- och fritidsavdelningen har definierat tre centrala målområden för arbetet med den offentliga konsten: Tillgänglighet, Mångfald och representativitet, Delaktighet och demokrati. Extra hänsyn ska tas till barn och unga som är en prioriterad målgrupp.

Allmänheten kan tycka till om styrdokumentet via kommunens hemsida. Senast den 18 november ska synpunkter vara inlämnade.

 

Dela med dig av denna artikel på: