Du är här

2020-10-31 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Tid till annat viktigt

Med digitala hjälpmedel har det administrativa arbetet sjunkit drastiskt hos City Byggservice.
– Jag har fått tid över till kundrelationer och till att räkna på nya jobb, säger vd Jens Sjödin.

Digilots är ett treårigt projekt som syftar till att underlätta för näringslivet i Örnsköldsvik att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Jens Sjödin på City Byggservice är en av företagarna som nappade. Han fick så småningom hjälp med att ta fram olika lösningar för sitt företag och landade bland annat i ett webbaserat projektverktyg för byggbranschen.
– Det är väldigt effektivt och vi sparar enormt mycket tid vid tidrapportering, fakturering och när vi ska räkna på jobb och lämna offert, säger Jens.
Från närmare 70 timmar i veckan har det administrativa arbetet sjunkit till cirka 50 timmar.
– Pengaflödet är enormt mycket bättre. Tidigare fakturerade vi en gång i månaden, vilket innebar dippar då vi inte hade alla underlag. Nu finns all fakta i realtid och vi kan delfakturera. Löpande uppdateringar i projekten gör också att det blir bättre avstämningar mot kund. Vi har helt enkelt bättre koll på pengarna, fortsätter Jens.

Omställningen tog närmare sex månader att genomföra och enligt Jens Sjödin har företagets anställda en positiv inställning till förändringen.
– Att många drar sig för att göra förändringar beror nog på osäkerheten kring vad man ger sig in på. Det kanske blev lite omständligt till en början, men sett till helheten underlättar det enormt för oss vid fakturering. Nu lägger alla in dag för dag, timme för timme och det blir en bra uppföljning.
Den frigjorda tiden ägnas numera åt kundrelationer.
– Vi har tid att vara mer offensiva. Det hann vi inte med tidigare, säger Jens.

 

Dela med dig av denna artikel på: