Du är här

2020-10-29 - Övrigt

Västernorrlänningarna gillar sina grannar

Här i Västernorrland tycker vi om våra grannar. I en Sifoundersökning som Länsförsäkringar låtit genomföra så svarar åtta av tio länsbor att de gillar sina grannar.

Undersökningen visar att 82 procent av västernorrlänningarna är positivt inställda till sina grannar. Motsvarande siffra för riket i stort är 77 procent. Generellt så ökar den positiva inställningen med åldern, med 88 procent i åldersgruppen 65-79 år som uppger att de gillar sina grannar jämfört med 65 procent för personer 18-29 år.

I undersökningen fick deltagarna svara på vad de tycker var viktigast med en bra granne. 32 procent uppger att det viktigaste är att en granne hälsar när man möts, och det näst viktigaste (24 procent) var att grannen inte stör tidigt eller sent på dagen. Det tredje viktigaste, med 15 procent, var att grannen inte klagar över småsaker. En procent tyckte att det var viktigast att grannar inte skriver arga lappar.

Så nöjda är vi med grannarna i Västernorrland (rikets genomsnitt inom parentes):

  • I mycket hög utsträckning: 24 procent (21 procent)
  • I ganska hög utsträckning: 58 procent (56 procent)
  • I ganska låg usträckning: 10 procent (13 procent)
  • I mycket låg utsträckning: 2 procent (3 procent)
  • Tveksam/vet ej: 6 procent (7 procent)


Källa: Länsförsäkringar

 

Dela med dig av denna artikel på: