Du är här

2020-10-27 - Föreningsliv
Foto: Mats Forsgren

Ekonomiskt stöd till föreningar

Föreningar som drabbats hårt av coronapandemin kan nu söka extra bidrag från Örnsköldsviks kommuns Föreningsbyrå.

Föreningsbyrån har fått extra medel från kultur- och fritidsnämnden som ska gå till föreningar som har som störst behov av stöd på grund av förluster eller ökade kostnader som uppkommit i samband med den rådande pandemin. Det kan till exempel röra sig om förlorade intäkter eller andra förluster som är direkt relaterade till pandemin. En förening kan inte söka bidraget får att få stöd till uteblivna sponsoravtal, löner, arbetsgivaravgifter eller andra förluster som inte är direkt kopplade till pandemin, och inte heller om föreningens kostnader täcks av en annan bidragsgivare.

Ansökningsformuläret går att hitta via kommunens boknings- och bidragssystem Interbook Go, och varje ansökan bedöms utifrån behov och påverkan. Sista ansökningsdag är den 18 november. Om ansökan godkänns så betalas bidraget ut under december. 

Klicka här för att komma till Örnsköldsviks kommuns hemsida där du kan läsa mer.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: