Du är här

2020-11-07 - Samhälle
Foto: Jonas Nordin

Digital slutkonferens

Örnsköldsviks kommun bjuder in till en digital slutkonferens för integrations- och tillväxtprojektet "Integration och tillväxt". Alla intresserade är välkomna att delta.

Med länsstyrelsen som projektägare så har det längsgemensamma utvecklingsprojektet drivits sedan 2017 med syfte att skapa tillväxt i näringslivet genom att ta tillvara på utlandsföddas kompetens. Nu avslutas projektet och den 18 november så håller Örnsköldsviks kommun i en digital slutkonferens där alla intresserade får delta.

Under konferensen så får man ta del av erfarenheter och resultat från olika insatser samt tankar kring framtida arbete. Konferensen kommer att bestå av tre block om 70 minuter vardera:

  • 09:00 Matchning och lots
  • 10:30 Entreprenörskap och innovation
  • 13:15 Attityder och mångfald

Man kan välja om man vill delta i ett eller flera block. All medverkan är helt gratis. Den som är intresserad av att delta skickar en anmälan till chanette.sjodin@lansstyrelsen.se. Ange namn och sysselsättning vid anmälan. Sista anmälningsdag är den 13 november.

 

Dela med dig av denna artikel på: