Du är här

2020-10-18 - Samhällsinformation

Underhållsarbete kan orsaka driftstörningar

Med start vecka 43 så påbörjar Peab, på uppdrag av Miva, ett underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på Lillsandsvägen i Köpmanholmen. Arbetet väntas pågå tills vecka 51 och kan medföra driftstörningar för boende i området.

Underhållsarbetet genomförs för att säkerställa leveranssäkerhet och funktion rörande vattnet. I en del av underhållet så utförs schaktarbeten för ledningar som går till förbindelsepunkter vilket ibland kan komma att föra med sig vissa intrång i berörda fastigheter i området. 

Driftstörningar i vattenleveransen kan ske under arbetet, och störningarna kan även drabba intilliggande områden. Hushåll i området kommer att meddelas ifall en större driftstörning kommer att ske. Trafikanter bör vara uppmärksamma och ha överseende då arbetet kan medföra trafikstörningar.

Läs mer på Mivas hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: