Du är här

2020-10-13 - Nyheter/Reportage
Anchela Signell och Katarina Lindberg, personalspecialister, har varit pådrivande för att frågan om våld i nära relationer nu ska ingå i det personalpolitiska arbetet. Foto: P-O Sedin.

Örnsköldsviks kommun nominerad till jämställdhetspris

Personalavdelningen vid Örnsköldsviks kommun har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2021. Nomineringen grundar sig i kommunens systematiska arbete med jämställdhetsintegrering.

Forum Jämställdhet delar årligen ut Svenska Jämställdhetspriset med syfte att uppmärksamma goda jämställdhetsinsatser och exempel på jämställdhetsintegrering. Utdelningen av priset ska inspirera organisationer till att påbörja eller utveckla sitt jämställdhetsarbete. 

Örnsköldsviks kommuns personalavdelning har nominerats för att de bland annat har arbetat med att få mäns våld mot kvinnor mer synlig inom personalpolitiken. I ett pressmeddelande listar kommunen följande konkreta insatser som de gjort för att förbättra jämställdhetsarbetet:

  • Frågor om hot och våld har förts in i mallar för utvecklings- och rehabiliteringssamtal.
  • En riktlinje har tagits fram för chefer med för att kunna ge konkret stöd för medarbetare som är utsatta för våld. Den riktlinjen är även kommunicerad med företagshälsovården.
  • En utbildning är framtagen för all pedagogisk personal, där bland annat jämställdhet och mansnormen kopplat till våld finns med.
  • I arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud har våld i nära relation lagts till som en arbetsgivarfråga.
  • Utbildning i förebyggande av våld planeras för bland andra chefer och personalspecialister.
  • Närmast i tid ligger en utbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, riktad till chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen (den mest mansdominerade förvaltningen).

– Nomineringen är ett bevis på att vårt systematiska arbete för jämställdhet går framåt. 2018 undertecknade Örnsköldsviks kommun den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Samma år valdes vi också ut att delta i Sveriges Kommuner och Regioners ”Modellkommun för jämställd styrning och ledning”. Nyligen fastställde kommunstyrelsen en jämställdhetsstrategi och det är en klar signal om att jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering är ett kvalitetsarbete, kommenterar personalspecialist Anchela Signell.

I december kommer fem finalister att utses bland de nominerade. Vem av de fem som får ta emot priset presenteras under jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet som hålls 2-3 februari 2021.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: