Du är här

2020-10-12 - Samhällsinformation

Gångbana på Alfredshemsbron avstängd

I samband med besiktningen av Alfredshemsbron, som finns längs Modovägen, så såg man att räcket på södra sidan av bron har skador. Skadorna har bedömts så allvarliga att man beslutat om att stänga av gångbanan på den aktuella sidan av bron samt att man har satt upp skydd för motortrafikanter. Under 2021 så kommer renoveringsåtgärder att utredas och projekteras, men fram till dess så kommer den aktuella gångbanan inte att snöröjas och samtliga gångtrafikanter hänvisas till gångbanan på den andra sidan av bron.​

Dela med dig av denna artikel på: