Du är här

2020-10-13 - Övrigt

Trafikvecka med fokus på yrkestrafik

Under veckan, 12 – 18 oktober, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på yrkestrafiken.

För att hjälpa minska antalet skador och döda i trafiken så genomför polisen regelbundet olika trafikveckor i landet. I veckan satsar man på att kontrollera yrkestrafikanter för att upptäcka bristfälliga fordon och förare som inte följer reglerna.
– Förare som exempelvis kör för länge utan rast eller har för kort dygnsvila är en säkerhetsrisk i trafiken, både för sig själv och för andra trafikanter. Därför lägger vi stort fokus på att kontrollera förares kör- och vilotider, säger poliskommissarie Erling Andersson vid nationella operativa avdelningen i ett pressmeddelande.

Extra fokus kommer att läggas på att kontrollera tillstånd och den typ av transport som utförs. Bland annat så vill man eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabogatetransporter innebär att ett utländskt transportföretag stationerat i ett EU-land har rätt att, under vissa förutsättningar, genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Med olaga cabotagetransporter menas att ett transportföretag till exempel utför fler transporter än vad de har tillstånd att utföra, ett brott som kan medföra sanktionsavgifter för företaget.
– Det är inte ovanligt att utländska åkerier utför fler inrikestransporter i Sverige än vad som är tillåtet. Från januari fram till den 30 september i år har drygt 190 ärenden avseende olaga cabotage överlämnats till Transportstyrelsen för slutlig handläggning. Därför kommer vi att lägga extra stor vikt vid att hitta den typen av transporter under veckan, säger Erling Andersson.

 

Dela med dig av denna artikel på: