Du är här

2020-10-13 - Politik

Lägst ökad arbetslöshet

Arbetslösheten har ökat i hela landet under det senaste året, dels på grund av situationen med coronaviruset. Västernorrlands län är dock bland de län där man sett minst ökning.

I september var 464 405 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 9 procent av den registerbaserade arbetskraften för hela riket och är en ökning med två procentenheter jämfört med september 2019. I tidigare mätningar så har man sett att Västernorrlands län klarat sig bättre än de flesta andra län i skuggan av coronaviruset, och så tycks fortfarande vara fallet.

Arbetslösheten i länet låg under september på 9,1 procent, vilket motsvarar en ökning med 0,9 procentenheter. Tillsammans med Norrbottens län, som ligger på samma ökningsnivå, så ser Västernorrlands län därmed också minst ökning i hela landet. Störst ökning ser Stockholms län med 2,7 procentenheter. 

 

Dela med dig av denna artikel på: