Du är här

2020-10-10 - Bra att veta med Webben 7

Pass upp, cyklister

En cyklande som korsar en väg på ett övergångsställe har väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. Övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Men om man kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående.

Dela med dig av denna artikel på: