Du är här

2020-10-06 - Nyheter/Reportage

Lokalproducerat inom kommunen – om befolkningen får bestämma

En klar majoritet av norrlänningarna, 94 procent, tycker att det är viktigt att kommuner köper lokalproducerat.

På uppdrag av Norrmejerier så har Sifo genomfört en undersökning där deltagare fått svara på frågan: Hur viktigt eller oviktigt tycker du det är att kommuner köper lokalproducerade livsmedel?

Och enligt resultatet så är det en klar majoritet som anser att det är viktigt att kommunerna köper lokalproducerat. För riket i stort så anser 90 procent, eller nio av tio svenskar, att det är viktigt medan 9 procent tycker det är ganska oviktigt eller helt oviktigt, och 2 procent var tveksamma eller visste inte.

De som tyckte det var viktigast var deltagare boende inom området Småland och öarna (Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg) där 96 procent svarade att det var viktigt. Områdena Norra Sverige (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland) och Norra Mellansverige (Dalarna, Gävleborg, Värmland) hade näst flest deltagare, 94 procent, som tyckte det var viktigt. De områden där minst deltagare ansåg det viktigt var Stockholmsområdet och Malmöområdet där respektive områden hade 85 procent deltagare som tyckte att lokalproducerat var viktigt.

Källa: Norrmejerier

 

Dela med dig av denna artikel på: