Du är här

2020-10-05 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Minskade kostnader för hyrpersonal inom sjukvården

Under första halvan av 2020 så minskade Region Västernorrland sina kostnader för hyrpersonal. Kostnaden för inhyrda läkare var den som minskade mest.

Den totala kostnaden för inhyrd personal i Västernorrland minskade med drygt 15 procent, motsvarande 36 miljoner kronor, under första halvan av 2020 jämfört med samma period 2019. För inhyrda läkare minskade kostnaden med 17,1 procent och för sjuksköterskor 7,6 procent. I förhållande till kostnaderna för egen personal så minskade hyrpersonalkostnaderna med 11 procent jämfört med 2019. 

Både specialistvården och primärvården såg kraftiga minskningar, med 17,8 procent respektive 16,7 procent. Även inom psykiatrin sågs en kraftig minskning på totalt 22,9 procent, detta trots att kostnaderna för sjuksköterskor inom psykiatrin ökade med 416, 2 procent.

I ett pressmeddelande säger Lena Carlsson, sjukhusdirektör Region Västernorrland, att de minskade kostnaderna beror sannolikt på en kombination av långsiktigt arbete att minska kostnaderna och att den rådande pandemin påverkat då mycket planerat vård blivit uppskjutet. 

Klicka här för att komma till regionens hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: