Du är här

2020-10-04 - Skola & utbildning
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström

Kulturskolan blickar framåt

Ett drygt år har gått sedan kommunens besparingsåtgärder drabbade Kulturskolan. 5 miljoner, en fjärdedel av budgeten, skars bort hösten 2019 och sedan dess har skolans nya ledning jobbat hårt för att få till en så bra verksamhet som möjligt utifrån de nya förutsättningarna.
– Vi är mindre men kvalitén är fortfarande hög, säger kultur-skolechef Rasmus Grip.

25 procent av budgeten försvann i ett slag, aldrig tidigare har Kulturskolan i Örnsköldsvik drabbats så hårt. Man tvingades säga nej till nya elever och Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren uppgav att nedskärningen saknade motstycke, under hans tid som generalsekreterare hade han inte varit med om något liknande.
– Hela året sedan dess har gått åt till att komma in i den minskade organisationen, berättar nye kulturskolechefen Rasmus Grip.
Länge var det osäkert kring personalen. 5 miljoner motsvarar 8-10 tjänster och besparingsåtgärderna kändes omöjliga utan att behöva säga upp personal.
– Men med många olika medel har vi inte behövt säga upp personal vilket känns väldigt skönt. Vi har inte ersatt de som gått i pension och vi har inte kunnat behålla timanställda. Däremot har vi har utökat vårt samarbete med grundskolan vilket gör att vi kan dela på kostnader.
Kulturskolans personal jobbar exempelvis med musikundervisning ute på grundskolorna, framförallt på lågstadiet.
– Tyvärr har vi inte möjlighet att vara närvarande på alla skolor och det drabbar främst ytterområdena. Fler får komma hit till Nolaskolan och ha sin verksamhet här än att som tidigare ha den ute på sina ordinarie skolor. Ytterområdena är känsliga för den här typen av centralisering. Vi har blivit åtta personer färre och det märks förstås, vi har fortfarande för avsikt och uppdrag att bedriva likvärdig kulturverksamhet för alla barn, men det är mycket svårare i och med den minskade organisationen. 
Hösten 2019 pausades nyrekryteringen av nya elever. Nu har Kulturskolan börjat rekryteringen igen, men i minskad omfattning. 
– Vi är på väg mot någon slags normalisering. Ju färre vi är desto färre kan vi ta hand om, det är en logisk effekt av nedskärningen och det har påverkat möjligheten att nå eleverna.
Tidigare har Kulturskolan årligen nått drygt 5 000 elever i Örnsköldsviks kommun i någon form. 
– Kulturrådet har ändrat sitt sätt att mäta räckvidden men vi når fortfarande cirka 4 000 elever, poängterar Rasmus.

Ett viktigt sätt att nå eleverna är genom El Sistema-verksamheten som nu finns på Sörlidenskolan, Höglandskolan och Hållänget. Glädjande nog arrangeras i mars en regionträff här i Örnsköldsvik, tillsammans med projekten i Umeå och Sundsvall där El Sistemas konstnärlige ledare Ron Davis Alvarez medverkar.
Skapande Skola är en annan viktig verksamhet, den biten ansvarar Kulturskolans nye verksamhetsledare Johannes Lindh för.
– Skapande Skola är ett stort demokratiprojekt som samtidigt stöttar det lokala kulturlivet. Barn och ungdomar får själva välja kulturaktivitet bland regionens alla olika uttryck. Det handlar bland annat om workshops och genusteater, berättar Johannes.
Skådespelaren Jens W Nilsson är en som medverkar och i årskurs 2 har konstnärerna Jenny Lundgren och Erika Kristofersson Bredberg skaparverkstad. I årskurs 5 genomförs under våren ”Oktagonen” – en musikproduktion som slutar med en konsert och en spotifylista.
– Vår målsättning är att samordna verksamheterna i Skapande Skola med Kulturskolans verksamheter. Förr har vi haft bred verksamhet och nått alla elever i årskurs 1 och 2. Nu har vi en palett av kulturprojekt som den här gruppen kan beställa. Vår ambition är att träffa alla som vill att vi ska komma, men under en kortare tid, säger Rasmus.

Nu under hösten har Kulturskolans ensembler kommit i gång med repetitionsverksamhet, med diverse skyddsåtgärder i dessa coronatider. Storbandet Storbanditerna, under ledning av Simon Fransman, har också fått en nystart efter att ha varit pausad under flera år.
Världens Barn-galan, som Kulturskolan genomför vartannat år, blir av – men i digital form. Galan filmas och kommer att sändas på FN-dagen lördag 24 oktober.
– Vi vill förstås inget hellre än att ge konserter inför publik, men det går inte just nu, säger Rasmus. Vi sände även Kulturskolans Dag digitalt i år och vi lärde oss mycket av det som vi tar med oss i vår fortsatta verksamhet.
– De här arrangemanget involverar väldigt många barn och ungdomar och allt måste planeras under lång tid i förväg. De digitala inspelningarna har varit viktiga för att motivera eleverna, fortsätter Johannes.
En stor Musical Highlights-konsert planeras också under våren, ett samarbete mellan Kulturskolan, Dansföreningen och Örnsköldsviks Musiksällskap. 

Kulturskolan i Örnsköldsvik är fortfarande en av få i landet som är avgiftsfri, och att införa en avgift är inte aktuellt.
– Rent teoretiskt skulle man kunna lägga på en avgift med förhoppningen att alla elever finns kvar, men det har testats förr utan gott resultat. Värdet av en avgiftsfri kulturskola går inte att mäta i pengar. En avgiftsfri kulturskola öppnar upp för fler barn att hitta vår verksamhet, säger Rasmus och blickar nu framåt med tillförsikt.
– Känslan är att vi kommit ut ur tunneln och landat i en mindre organisation, men som samtidigt är väldigt kompetent. Vi är mindre men kvalitén är fortfarande hög, säger han och får medhåll av Johannes.
– Vi är stolta över att vi fortfarande kan vara en kulturskola, och vi har en mycket bra kulturskola i Örnsköldsvik.

Dela med dig av denna artikel på: