Du är här

2020-09-29 - Samhälle

Det gäller när besöksförbudet upphävs

Nu i oktober upphör det allmänna besöksförbudet på landets vård- och omsorgsboenden. Idag har Örnsköldsviks kommun presenterat vad som kommer att gälla för den som vill besöka någon på ett av kommunens boenden.

Örnsköldsviks kommun skriver i ett inlägg på sin hemsida att beslutet om att upphäva besöksförbudet ”ställer höga krav på att du som vill besöka en närstående tar ditt ansvar för att förhindra smittspridning av covid-19”, och att varje enskilt boende ”har givetvis också ett stort ansvar".

Med stöd i Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har kommunen tagit fram följande riktlinjer som besökare ska följa:

  • Har du förkylningssymtom, stanna hemma tills du blivit frisk.
  • Använd handsprit och ta på dig ett visir (det ska finnas i anslutning till entrén till varje boende).
  • Besöket ska ske i din närståendes lägenhet, alternativt på anvisad plats på enheten, inte boendets gemensamma utrymmen.
  • Håll avstånd till din närstående, medboende och personal under hela ditt besök.
  • Lämna ditt visir på anvisad plats. Sprita händerna innan du går, liksom du gjort inför besöket.

Kommunen skriver även att besökare helst bör meddela ett boende i förväg att man tänker komma på besök, och att man bör undvika att komma som hela familjer eller i grupper då det kan bli svårt att hålla avstånd. Man uppmanas även att kolla med personalen på boendet i förväg om vad som gäller eftersom enskilda boenden kan ha förändrade rutiner eller särskild anpassning av sina lokaler.

I händelse av lokala utbrott av smitta så kan rutinerna snabbt komma att ändras för att skydda både boende och personal.

 

Dela med dig av denna artikel på: