Du är här

2020-09-28 - Hus & Trädgård

Fortsatt ökat intresse för renovering

Under årets andra kvartal så sågs ett fortsatt kraftigt ökat intresse för renovering bland västernorrlänningarna enligt statistik från Renoveringsindex som Garageportexperten tagit fram.

Tidigare så kunde Renoveringsindex visa att intresset för renovering ökade under årets första kvartal jämfört med 2019, troligen till följd av att coronaviruset tvingade folk till att spendera mer tid hemma. I den senaste statistiken så går det att se att det fortsatte finnas ett starkt intresse även under årets andra kvartal. 

Enligt Skatteverket köpte västernorrlänningarna rotavdragsberättigade tjänster för minst 154 miljoner kronor under årets andra kvartal. En uppskattning baserad på rikssiffrorna visar även att handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 486 miljoner kronor i länet. Det innebär att den genomsnittlige västernorrlänningen renoverade för 2 610 kronor under det andra kvartalet, och att Renoveringsindex i Västernorrland stigit med 13,3 procent på ett år.
– Vi ser en tydlig ökning av renoveringar efter att pandemi drog in över landet och det ser ut som att renoveringsviljan fortsätter att hålla i sig. Det är glädjande att allt fler västernorrlänningar prioriterar att ta hand om sina hem när mer tid spenderas hemma, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex, i ett pressmeddelande.

Du kan hitta mer statistik på https://renoveringsindex.se.

 

Dela med dig av denna artikel på: