Du är här

2020-09-16 - Samhälle

Det allmänna besöksförbudet upphör i oktober

I en presskonferens under gårdagen meddelade regeringen att det allmänna besöksförbudet på äldreboenden kommer att upphöra den 1 oktober.

Då smittspridningen har gått ner kraftigt och smittskyddet har kunnat stärkas kraftigt så har regeringen beslutat att upphäva det allmänna besöksförbudet. Samtidigt så uppmanas anhöriga till att vara försiktiga och att inte anstorma till äldreboenden för att besöka familj och släktingar.

Trots att det allmänna förbudet har upphävts så kan nya förbud fortfarande införas om det skulle bli nödvändigt, och det kan fortfarande råda förbud på särskilda boenden där det bedöms som nödvändigt. På lokal nivå kan även både kommun och enskilda boenden vid behov ta egna beslut om besöksförbud. För att ta reda på vad som gäller för boenden i vår kommun så kan du antingen kontakta respektive boende eller ta kontakt med Örnsköldsviks kommun.

 

Dela med dig av denna artikel på: