Du är här

2020-09-14 - Samhälle

Våldsförebyggande projekt

Tillsammans med polisen, samordningsförbundet och Länsstyrelsen så driver Örnsköldsviks kommun projektet ”En kommun fri från våld i Örnsköldsvik".

Det nya projektet syftar till att få det våldsförebyggande arbetet i kommunen att drivas med ett mer metodiskt sätt som tar inspiration från framgångsrika metoder som används internationellt. Inom projektet så kommer man bland annat att kartlägga vilka verksamheter som idag arbetar våldsförebyggande och erbjuda utbildning till olika medverkande. Detta kan i sin tur höja den allmänna kunskapsnivån och förbättra det förebyggande arbetet. 

En av utgångspunkterna i projektet är att det ses som mest framgångsrikt att göra tidiga insatser mot lindrigt våld innan det hinner utvecklas till allvarligt våld. Man vill även utmana machokultur genom mer jämställdhet och normkritik i det förebyggande arbetet, detta eftersom man bedömer att våld ofta hänger ihop med stereotyper kring kön och destruktiva ideal för pojkar och män. Det ingår även att stärka de mänskliga rättigheterna för att förebygga våldet.

Arbetet riktas brett och involverar många aktörer som kommer att få både utbildning, handledning och träning inom våldspreventivt arbete.

Läs mer på kommunens hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: