Du är här

2020-09-09 - Nyheter/Reportage
Robert Gyllroth. Foto: Mats Forsgren

Upphandling Ö-vik–Sthlm

För att säkerställa flygtrafiken till och från Örnsköldsvik har Trafikverket påbörjat en ny upphandling med krav på bättre tidtabell. Upphandlingen säkerställer flygtrafik året ut och med en bättre tidtabell kan passagerar-antalet öka till en nivå som gör kommersiell trafik 2021 möjlig.
– Vi har sett en ökning av antalet passagerare de senaste veckorna och med den nya tidtabellen med morgon och kvällstrafik så bör det öka betydligt under hösten, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport.

Dela med dig av denna artikel på: