Du är här

2020-09-08 - Samhällsinformation

Nya spillvattenledningar i Bjästatjärn

Med start den här veckan så utför Miva nybyggnationer av spillvattenledningar i Bjästatjärn. Arbetet väntas pågå fram tills vecka 45 och kan föra med sig driftstörningar i vattenleveransen.

Underhållsarbetet genomförs för att säkerställa leveranssäkerhet och funktion rörande vattnet. I en del av underhållet så utförs schaktarbeten för ledningar som går till förbindelsepunkter vilket ibland kan komma att föra med sig vissa intrång i berörda fastigheter i området. Cirka tio hushåll berörs av arbetet. Driftstörningar i vattenleveransen kan ske under arbetet och de berörda hushållen kommer att meddelas ifall en större driftstörning kommer att ske. 

Klicka här för att komma till Mivas hemsida där du kan hålla koll på aktuell information.

 

Dela med dig av denna artikel på: