Du är här

2020-09-17 - Övrigt

Digital föreläsning om vetenskapliga publiceringar

Den som är intresserad av att lära sig mer om vetenskaplig publicering kan den 30 september delta i ett öppet digitalt seminarium som anordnas av bland annat Örnsköldsviks kommun.

Under seminariet så kan du bland annat få lära dig mer om hur du skriver vetenskapliga publiceringar, om kvalitetsgranskning och hur du gör rätt val av tidskrift. Föreläsare under seminariet är Bo Carlberg, senior universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicing vid Umeå universitet.

Föreläsningen hålls digitalt mellan klockan 13.00 – 14.00 via Zoom meeting och ingen föranmälan krävs för att delta. Du kan klicka här för att få mer information om hur du deltar. 

Seminariet arrangeras genom samverkansprojektet STREAM där Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet tillsammans anordnar arrangemang och föreläsningar.

 

Dela med dig av denna artikel på: