Du är här

2020-09-07 - Övrigt

Var uppmärksam på avmagringssjuka under älgjakten

Idag startar årets älgjakt. Precis som i fjol så uppmanas jägare att vara uppmärksamma på avmagringssjuka bland de älgar de fäller.

Sedan 2018 så har man övervakat CWD, avmagringssjuka, bland hjortdjur såsom älg och rådjur i Sverige, och under våren 2019 så upptäckte man det allra första fallet i Sverige av den dödliga sjukdomen. Under älgjakten uppmanas jägarna att vara uppmärksamma på tecken på avmagringssjuka hos de djur som kasserats vid jakt eller som tros ha självdött. 

Misstänker en jägare att de skjutit eller hittat ett djur som dött av sjukdomen, till exempel att älgen ser ut att ha dött av just avmagring, så bör jägaren ta kontakt med viltsektionen på SVA via telefonnr 018-67 40 00 eller e-post vilt@sva.se. Därefter görs bedömningen om provtagning av djuret bör göras. Det går även att rapportera på nätet via hemsidan https://rapporteravilt.sva.se

Jakttider för år 2020:
  • Licensområden och älgskötselområden: 7-27 september 2020 och 12 oktober 2020-31 januari 2021.
  • Oregistrerade områden (kalvområden): 7–11 september 2020.

FAKTA CWD/AVMAGRINGSSJUKA

Hos ett djur med avmagringssjuka finns förändringar i hjärnan som kan visa sig genom exempelvis beteendeförändringar och avmagring. Avmagringssjukan får proteiner i hjärnan att ändra form vilket på sikt leder till att djuret dör. Sjukdomen kan vara smittsam och sprida sig mellan olika älgpopulationer. I Sverige har man hittills bekräftat att två älgar dött i sjukdomen.

Den som lämnar in CWD-prover kan få rätt till ersättning. Du kan läsa mer om ersättningen och hur du ansöker på Jordbruksverkets hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: