Du är här

2020-09-03 - Nyheter/Reportage

Ny huvudman för Höga Kustenleden

Region Västernorrland blir ny huvudman med ansvar för att utveckla Höga Kustenleden.

Höga Kustenleden är inte bara ett viktigt turistmål utan även en populär led för friluftsmänniskor bosatta här i länet. Inom projektet ”Kulturarv Höga Kustenleden”, där Örnsköldsviks kommun är projektägare, har en av uppgifterna varit att ta fram en organisation för utvecklandet av leden. Under regionstyrelsens sammanträde förra veckan blev det klart att det nu blir Region Västernorrland som får ansvaret som huvudman över utvecklingsansvaret för leden. Det innebär att regionen kommer att ansvara för den strategiska utvecklingen samt vara en sammanhållande länk bland de övergripande aktörerna.
– Det här är ett viktigt steg. Med regionen som central aktör skapas goda möjligheter att på ett hållbart sätt utveckla ledens infrastruktur långsiktigt och ger våra invånare och besökare goda tillfällen till friluftsliv och upplevelser, säger Katarina Larsson, chef på enheten för friluftsliv, kulturarv och konst i Örnsköldsviks kommun, i ett pressmeddelande.

Förutom Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun så ingår även Kramfors kommun, Länsstyrelsen Västernorrland, den ideella föreningen Höga Kustenleden, Höga Kusten Destinationsutveckling AB samt en del privata och övriga aktörer i den organisation som ska utveckla leden.

 

Dela med dig av denna artikel på: