Du är här

2020-09-03 - Näringsliv

Detaljhandeln stod stilla under 2019

Det sågs ingen märkbar ökning av omsättningen inom detaljhandeln under 2019 jämfört med 2018. Bland länets kommuner så såg Örnsköldsviks kommun näst störst omsättning.

HUI Research har gjort sin årliga sammanställning av hur omsättningen för fjolårets detaljhandel såg ut. Enligt sammanställningen så omsattes det runt 16 miljarder kronor i Västernorrlands län under 2019, vilket bara är en knapp ökning jämfört med 2018 där omsättningen låg på 15,9 miljarder.

Bland kommunerna så var det Sundsvall som omsatte mest med 8,5 miljarder och därefter följer Örnsköldsvik med 3,5 miljarder. Tredje störst omsättning såg Härnösand med 1,2 miljarder kronor. Den kommun som såg starkast utveckling under perioden 2018/2019 var Timrå med en tillväxt på 2 procent, motsvarande 7,7 miljoner kronor. 

I hela landet omsatte den fysiska detaljhandeln totalt runt 692 miljarder kronor, en ökning med 2,6 procent jämfört med 2018. Butiksbunden handel stod för 89 procent av detaljhandelförsäljningen medan e-handel stod för 11 procent.

Källa: HUI Research

 

Dela med dig av denna artikel på: