Du är här

2020-09-06 - Nyheter/Reportage

Botniabanan 10 år

Botniabanan firade 10 år 28 augusti. Under de 10 åren har 5,4 miljoner resor genomförts med Norrtåg. 2019 gjordes 700 000 resor med Norrtåg på Botniabanan ­– nytt årshögsta ­– varav en majoritet på sträckan Örnsköldsvik-Umeå. De två första månaderna 2020 ökade resandet med 12 procent jämfört med rekordåret 2019.

Botniabanans tillkomst innebar en kraftig restidsförkortning mellan Stockholm och Umeå. Med SJ:s nya snabbtåg har antalet dagliga avgångar ökat från 1 till 8. Sedan trafikstarten har SJ sett tvåsiffriga tillväxt-tal varje år i resandet på Botniabanan och SJ konstaterar att det finns ett tydligt samband mellan kortare restid och hög efter-frågan på fjärrtågresor.
”Resultatet av Botniabanan blev bättre än vi kunnat drömma om. Banan har verkligen blivit symbolen för framtidstro i hela Sverige. Den dåvarande regeringens kloka beslut att satsa har visat sig vara helt rätt,” säger Elvy Söderström, ordförande för Norrtåg AB.

 

Dela med dig av denna artikel på: