Du är här

2020-09-01 - Samhällsinformation

Underhållsarbete kan medföra driftstörningar i Domsjö

Miva har påbörjat ett underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar längs Samhällsvägen i Domsjö som kan föra med sig driftstörningar i vattenleveransen för hushåll i området. Arbetet kan komma att hålla på fram tills våren 2021.

Underhållsarbetet genomförs för att säkerställa leveranssäkerhet och funktion rörande vattnet. I en del av underhållet så utförs schaktarbeten för ledningar som går till förbindelsepunkter vilket ibland kan komma att föra med sig vissa intrång i berörda fastigheter i området. Underhållsarbetet är ett längre projekt och kan hålla på fram tills våren 2021 beroende på om det blir nödvändigt med ett uppehåll under vintern. 

Driftstörningar i vattenleveransen kan ske under arbetet och hushåll i området kommer att meddelas ifall en större driftstörning kommer att ske. Trafikanter bör vara uppmärksamma och ha överseende då arbetet kan medföra trafikstörningar.

Klicka här för att komma till Mivas hemsida där du kan hålla koll på aktuell information.

 

Dela med dig av denna artikel på: