Du är här

2020-08-31 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Snart gäller nya patientavgifter

Från och med 1 september så börjar nya patientavgifter att gälla inom Region Västernorrland. Bland annat så höjs avgiften för besök inom primär- och specialistvård till 300 kronor.

De nya patientavgifterna rör vård som du får genom den statligt och kommunalt finansierade vården inom Region Västernorrland. Personer som söker vård via privata vårdgivare kan alltså få betala andra avgifter. 

Så ser de nya patientavgifterna ut från och med 1 september:

  • Besök inom primärvård (hälso/vårdcentraler) och specialistvård (sjukhusmottagningar) höjs från 200 kronor till 300 kronor.
  • Sjukvårdande behandling i samband med ambulansutryckning som inte leder till transport för vidare vård höjs från 400 kronor till 500 kronor.
  • Besök vid akutmottagning höjs från 400 kronor - 500 kronor.
  • Avgift vid receptförnyelse tas bort. Det innebär att det blir ingen avgift när du förnyar ditt recept via t.ex. telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • En avgift på 1 500 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från en planerad operation.
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från avtalat besök. Det gäller även Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från besök hos Folktandvården.

För mer information om avgifter, högkostnadsskydd och liknande så kan du klicka här för att komma till Vårdguiden 1177.

 

Dela med dig av denna artikel på: