Du är här

2020-08-27 - Samhälle
Foto: Jonas Nordin

Föreslår ny avgiftsmodell för vård och omsorg

Under gårdagen höll omsorgsnämnden sammanträde, och under sammanträdet så föreslog de att kommunen bör införa en ny avgiftsmodell inom vård och omsorg.

Den nya modellen bygger på vad de kallar ”lika avgift för lika tjänst”. Kommunen skriver på sin hemsida att den ”ska ge ökad likställighet såväl inom som mellan vård- och omsorgsverksamheter samt för kommunmedborgare i övrigt”. Förslaget som omsorgsnämnden presenterade innehåller dels ändrade avgifter/nya avgifter och dels ändringar av avgifternas omfattning och förtydliganden. 

Enligt förslaget så träder förändringarna i kraft den 1 januari 2021, förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om beslut. På kommunens hemsida lägger de fram några exempel på de förändringar som skulle ske om den nya modellen antas av kommunfullmäktige:

  • Avgift för hjälpmedel införs. För hjälpmedel som kommunen köpt in föreslås den enskilde betala en engångsavgift för varje hjälpmedel. För hjälpmedel som kommunen i sin tur hyr in föreslås en fast månadsavgift, oavsett antal hjälpmedel.
  • Två nya avgifter föreslås för att utfärda intyg, exempelvis för bostadsanpassning eller färdtjänst. En avgift ska gälla där intyg kan utfärdas utan att legitimerad personal behöver göra hembesök och en annan avgift gäller när hembesök krävs.
  • Avgift för resor till och från olika dagverksamheter separeras. Resor till dagverksamhet för personer med demenssjukdom får en ny avgift per enkelresa motsvarande kortaste sträcka med färdtjänst. Tidigare avgiftsnivå för landsbygdstrafik upphör. Maximal avgift per månad sänks till att motsvara fyra enkelresor per vecka. Resor till daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen får en ny avgift per enkelresa som motsvarar tätortstrafik. Tidigare högre avgiftsnivå för landsbygdstrafik upphör. Maximal avgift motsvarar månadskort för lokaltrafik.
  • En ny avgift föreslås för personer som, i väntan på boende vistas på korttidsplats, tackar nej till erbjudet boende och därmed blir kvar på korttidsplatsen utan att behöva det.
  • För barn och unga upp till 20 år föreslås, liksom tidigare, avgiftsfri kommunal hälso- och sjukvård, avgiftsfria hjälpmedel samt gratis utfärdande av intyg exempelvis för bostadsanpassning eller färdtjänst.

 

Dela med dig av denna artikel på: