Du är här

2020-08-13 - Hälsa
Foto: Lena Landar

Uppmanar till att fler testar sig

Både antalet personer som testar sig för covid-19 och antalet positiva provsvar har minskat i Västernorrland. Regionen uppmanar alla som har förkylnings- eller influensaliknande symptom att testa sig.
– Det ger oss en bättre bild av smittspridningen i vårt län och gör att vi kan sätta in insatser som minskar risken för lokala utbrott, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare, på regionens hemsida.

Trots att antalet positiva provsvar minskar under den senaste tiden så påpekar Maria Tempé vikten av att vi fortsätter att testa oss vid misstänkta symtom eller sjukdom.
– Även om smittspridningen minskat i Västernorrland under sommaren är det viktigt att de som får symtom testar om de har en pågående infektion av covid-19, säger hon och säger även senare i inlägget på regionens hemsida:
– Nu när många börjar återgå till arbete och skola igen är det extra viktigt att vi följer myndigheternas rekommendationer och stannar hemma även vid milda sjukdomssymtom. Dessutom ser vi gärna att personer med symtom som kan tyda på covid-19 provtar sig.

Särskilt unga vuxna bör testa sig då det hos personer i åldrarna 20 – 29 år både ses en fortsatt spridning och en liten ökning av antalet smittade. Förutom att testa sig så uppmanas även unga vuxna att ta folkhälsomyndighetens rekommendationer på större allvar för att förhindra att en ny samhällsspridning drar igång.
– Unga vuxna behöver följa rekommendationerna mer för att skydda andra svagare och mer sårbara grupper i samhället än för att skydda sig själva. Annars finns det en risk för att de genom sitt beteende drar igång en ny samhällsspridning, säger Maria Tempé.

Att ta ett test för covid-19 kan du numera ofta få göra själv hemma genom att beställa hem ett prov som hämtas ut på ett apotek av ett ombud. Du kan läsa mer om hur det går till på vårdguiden 1177, vilket du kan nå genom att klicka här.

 

Dela med dig av denna artikel på: