Du är här

2020-07-07 - Samhällsinformation

Naturvårdsbränning vid Vändåtsberget

Länsstyrelsen planerar en naturvårdsbränning i Vändåtbergets naturreservat i Björna. Datum är inte satt ännu då bränningen genomförs när lämpligt väder råder.

I naturreservatet finns Urskogsleden som kommer att få en alternativ sträckning med hänsyn till bränningen. Det finns skyltar på plats som förklarar den nya sträckan. Under dagen då bränningen sker så kan även leden komma att stängas helt beroende på hur röken blir under bränningen. Den som planerar att vandra längs leden uppmanas att vara uppmärksamma och hålla sig uppdaterade om läget.  

En naturvårdsbränning är en noga planerad och kontrollerad brand som syftar att efterlikna en naturlig brand. Det finns olika orsaker till varför de genomförs, men vanligtvis genomför man en bränning för att nå en gynnsam bevarandestatus för brandpräglade naturtyper, beståndstyper uppkomna efter brand och brandgynnade arter i området.

 

Dela med dig av denna artikel på: