Du är här

2020-09-02 - Övrigt

Ansök om regionens kulturstipendium

Nu kan både föreningar och privatpersoner söka 13 kulturstipendium från Region Västernorrland. Sista ansökningsdag är 15 september.

Region Västernorrland delar ut kulturstipendier för att möjliggöra bland annat vidarebildning, egen utveckling och arbete med projekt inom kultur. De 13 stipendierna finns att söka inom fem olika kategorier:

  • Ungdomsstipendium (4 stycken) på 10 000 kronor. Går till kulturutövare bosatta i länet som är mellan 16 – 25 år gamla. 
  • Kulturstipendium (3 stycken) på 20 000 kronor. Går till utövare eller studerande under 35 år med anknytning till länet med minst påbörjad högre konstutbildning inom alla konstarter.
  • Litteraturstipendium (2 stycken) på 25 000 kronor. Går till en person som är yrkesverksam eller på väg att etablera sig som yrkesverksam inom litteraturområdet och är boende eller har en nära anknytning till Västernorrland.
  • Arbetsstipendium (2 stycken) på 25 000 kronor. Går till yrkesverksam inom kulturområdet med avslutad högre konstnärlig utbildning som är boende eller har en nära anknytning till Västernorrland.
  • Stipendium inom kulturella och kreativa näringar (2 stycken) på 25 000 kronor. Går till entreprenör eller ideell organisation inom kulturella och kreativa näringar som är boende eller har en nära anknytning till Västernorrland.

Du kan klicka här för att komma till regionens hemsida där du kan läsa mer och ansöka.

 

Dela med dig av denna artikel på: