Du är här

2020-07-12 - Nyheter/Reportage
Foto: Privat

Konserverar kapellet

Ulvö gamla kapell som byggdes 1622 är Ångermanlands äldsta bevarade träbyggnad. Men tidens tand tär förstås även på ett byggnadsminne, damm och smuts fastnar på väggar och inventarier och det kan vara skadligt.

I sommar pågår därför ett viktigt arbete i kapellet, predikstolen och andra inventarier behöver konserveras för att kunna bevaras för framtiden. Även de vackra tak- och väggmålningarna från 1719 konserveras. Med varsam hand ser Västernorrlands Museums konservator Anne Braun till att rengöra och fastlägga olika färgskikt med ny limfärg.

 

Dela med dig av denna artikel på: