Du är här

2020-07-03 - Samhällsinformation

Eldningsförbudet upphävd

I samråd med räddningstjänsterna så har Länsstyrelsen fattat beslut om att upphäva eldningsförbudet som infördes den 23 juni. Förbudet upphävs då brandrisknivåerna bedöms som måttliga.

Även om det inte råder eldningsförbud för tillfället så uppmanar ändå länsstyrelsen om att vara försiktig om man planerar att elda och att försäkra sig om att elden är släckt innan man lämnar den. Om det skulle bli nödvändigt så kan respektive kommuner i länet föreskriva fortsatt förbud. Länsstyrelsen kan även införa förbud i hela länet igen om det skulle bedömas som nödvändigt.

Du kan klicka här för att komma till Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: