Du är här

2020-07-09 - Friluftsliv
  • Foto: Ulf Eklund
  • Foto: Ulf Eklund
  • Foto: Ulf Eklund
  • Foto: Ulf Eklund
  • Foto: Ulf Eklund

Välkommen till fäbodstigar

Delar av vandringslederna i Nätra fjällskog har med offentliga medel och ideella insatser fått en rejäl ansiktslyftning.
– Det här är en unik miljö, säger fritidskonsulenten Patrik Kallin.

Det handlar om drygt tre mil vandringsled vid naturreservatet Nätra fjällskog. Den första av två etapper är rustad av ideella krafter i Kultur- och arrangemangsföreningen Edenborg Vik vars medlemmar och boende i bygden ville att sommarlederna skulle röjas.
– Vi har gjort närmare 1 750 ideella arbetstimmar under tre år på den första etappen, berättar föreningens ordförande Stefan Bervelius.
Under inte minst 60- och 70-talet var området mycket populärt bland friluftsmänniskor. Under årens lopp har stigarna vuxit igen och fäbodstugorna är numera i behov av anpassad renovering.
– Till en början var vi lite osäkra på om vi verkligen skulle klara av ett sådant här omfattande arbete. Men i bygden finns det ett stort intresse av naturen så hittills har det gått bra när så många har ställt upp för att hjälpa till, fortsätter Stefan Bervelius.
I dag är Nätra fjällskog ett populärt område för många skidåkare och med de omfattande insatserna kommer det med stor sannolikhet återigen bli det under sommarhalvåret.
Redan den här sommaren lär många vandrare göra sin debut i fjällskogen.

 

Dela med dig av denna artikel på: